כיצד ניתן לחייב אב בעל אזרחות ארה"ב וישראל המתגורר בארה"ב, במזונות קטין, כאשר האם, גם היא אזרחית ארה"ב וישראל, גרה עם הקטין בישראל, והיא לא נישאה לאב מעולם?

Answers

הואיל והקטין מתגורר בישראל, ובהנחה שהאב רשום כאביו של הקטין (שאלמלא כן יש צורך קודם לערוך בדיקת אבהות), ניתן להגיש תביעת מזונות בשם הקטין לביהמ"ש לעניני משפחה באזור מגוריו, וכן להגיש בקשה לביהמ"ש להמציא המצאה לאב של התביעה מחוץ למדינת ישראל, קרי להתיר לשלוח לו את התביעה לארה"ב. גם אם הוריו של הקטין אינם נשואים, חייב אביו במזונותיו עפ"י דין. אם ינתן פסק דין בישראל, אזי ניתן לאוכפו בישראל באמצעות הליכי הוצל"פ, אם יש לאב רכוש בישראל או אם הוא יגיע לביקור בישראל, אז ניתן לבקש צו לעיכוב יציאתו מן הארץ.