כאשר מחולקים כספים ונכסים ע"פ צוואת הנפטר ולאחר תקופת זמן כלשהי, מוגשת תביעה כספית בגין חוב של הנפטר, האם על היורשים לשלם את החוב? האם עליהם לשאת בהפרש, כאשר החוב גדול יותר מכספי העזבון?

Answers

יורשים נכנסים לנעליו של הנפטר. אם חולק העזבון והתגלה חוב של הנפטר לאחר מכן, אזי על היורשים לפרוע את החוב, לפי שיעורי החלוקה ביניהם. אם החוב גדול יותר, מהכספים שחולקו, על היורשים לשלם, עד לגבול של מה שקיבלו ולא מעבר לכך