האם אימו של קטין, אשר הינה אזרחית זרה המתגוררת בחו"ל, רשאית להגיש תביעה למזונות קטין נגד גבר, אשר הינו אזרח ישראלי, כאשר ההורים מעולם לא חיו ביחד, וקיים ספק לגבי אבהותו של הגבר?

Answers

כן! תביעה למזונות קטין שנולד מחוץ לנישואין, הינה מחוסרת עילה כל עוד לא הוכחה והוכרזה אבהותו של גבר, אשר אליו מיוחסת האבהות. ניתן להגיש את שתי התביעות, לאבהות ולמזונות ביחד. התביעות יכולות להיות מוגשות בישראל, גם כאשר האם והקטין מתגוררים בחו"ל. העובדה שהצדדים לא חיו יחד אין בה כדי למנוע הגשת התביעות. במידה ובית המשפט יקבע כי לאחר ביצוע בדיקת רקמות הנתבע הינו האב, אזי תיווצר בכך עילה לחיובו במזונות