האם אב, חייב להמשיך לשלם דמי מזונות, עפ"י פס"ד, לילדתו, אשר חדלה להתגורר עם אמה, ועברה להתגורר אצלו?

Answers

כן ! האב חייב להמשיך בתשלום דמי המזונות עבור ילדתו, כל עוד אין פסק דין, שקובע אחרת.ולכן בהעדר הסכם עם זוגתו לשעבר בדבר ביטול תשלום המזונות לידיה, הוא רשאי להגיש תביעה לביטול המזונות, עקב שינוי הנסיבות המהותי (המעבר של הילדה אליו), בהשוואה למצב ששרר, בזמן שניתן פסק הדין